Постове от категория

Жени

Жени

10 лъжи, изнасилени в превода

11.10.2015

На 24-и септември 2015 Комисията към широколентов достъп до Интернет към ООН оповести доклада си “Кибернасилието срещу жени и момичета“. На събитието, посветено на обявяването на документа, са поканени измежду много други хора и две жени, известни с феминистичните си позиции – Анита Саркисян и Зои Куин.

Половин месец по-късно българските медии най-накрая отразиха събитието и изнесените данни. Така:

И тъй като скоро не съм чела толкова повърхностен и неграмотен избор на какво да преведем от инернет за повече импресии, се чувствам длъжна да разбия някои лъжи и произтичащи от тях изводи в поднесения от Webcafe материал. Все пак, благодарна съм им, защото без тях може би изобщо нямаше да открия този иначе наистина задълбочен доклад.  Прочетете останалото